Integrert ankomst – Holmsbu Billedgalleri

      ankomststi skog cortenstål kant
   
ankomststi skog cortenstål kant ankomststi skog cortenstål kant
ankomststi skog cortenstål kant ankomststi skog cortenstål kant
ankomststi skog cortenstål kant ankomststi skog cortenstål kant
ankomststi skog cortenstål kant ankomststi skog cortenstål kant
ankomststi skog cortenstål kant ankomststi skog cortenstål kant
   
   
   

 

ANKOMSTSTI TIL HOLMSBU BILLEDGALLERI

 

Ankomststi integrert i fredet skogsterreng som leder til Holmsbu Billedgalleri. Ferdigstilt august 2014.

Oppdraget var å etablere en sti etter følgende kriterier:
- Bruk av lokale materialer (Røykengranitt, som brukt i bygg)
- Minimale inngrep i naturen
- Viderefører naturlige linjer i landskapet
- Funksjonelt, trygt og robust (publikum)
- Harmonisk proporsjonalt (Hverken mer, eller mindre enn nødvendig i forhold til trafikk og natur)

Alt materiale ble fraktet inn m. håndkraft, div. høydeforskjeller ble utlignet med spesialtilpassede corténstålkanter. Anleggingen er beregnet å gro litt til, og vil fremstå som opprinnelig, og penere med tid / alder.