MOSE UTSMYKNING – Forskningsparken, Vinderen

      vertikal hage mose vegg utsmykning
   
japansk inspirert hage japansk inspirert hage
japansk inspirert hage japansk inspirert hage
japansk inspirert hage  
   
   
   
   
   

 

Forskningsparken Utsmykning med mose

 

Montering (høst 2017)

Flott utsmykning med portretter av kjente tenkere og vitenskapsmenn i Forskningsparken på Vinderen. Utført av kunstnerfellesskapet Påfuglen, med kompaktmose levert fra Hole Hagesenter.